Megvalósult projektjeink

Bátor célokat tűzünk ki, és merész gondolkodással, kíváncsi elmével és előremutató innovációval dolgozunk az elérésükért. Új, hatékonyabb módszereket keresünk annak érdekében, hogy ügyfeleinkkel, partnereinkkel és kollégáinkkal együtt még jobban teljesíthessünk.

#1 - Probléma

Ügyfelünknél megfogalmazódott, hogy bankkártya portfoliója nem optimális, túl sok, szolgáltatástartalmában szinte azonos termék átláthatatlan volt az értékesítési oldal számára. Ezen felül a bankkártya-kibocsátási üzletág folyamatosan veszített jövedelmezőségéből és a kapcsolódó szolgáltatások is korszerűtlenek és hiányosak voltak. Összességében ügyfelünk a teljes bankkártya portfolió versenyképességét kérdőjelezte meg

#2 - Feladat

A meglévő bankkártya-kibocsátási üzletág elemzése, és javaslattétel egy költséghatékony, versenyképes, átlátható bankkártya portfolió kialakítására.

#3 - Megvalósítás

Tudjuk, hogy minden ügyféligény egyedi, és ezért egyedi megoldásokat is igényel. Első körben felmértük a meglévő bankkártya portfóliót, elemeztük a termékek jellemzőit, az értékesítési számokat, a kapcsolódó bevételeket és költségeket, és ezek alapján összeállítottunk egy komplex jövedelmezőségi modellt.  Az így összegyűjtött információk alapján tettünk javaslatot egy letisztult termékpaletta kialakítására, valamint arra, hogy a két nagy kártyatársaság megversenyeztetésével javítsunk a bank tárgyalási pozícióján, ezáltal is növelve az üzletág jövedelmezőségét.

Mindezek alapján részleteiben is kidolgoztuk, hogy mi a kártyaportfóliót érintő projekt célja, és mindezt hogyan lehet a lehető leghatékonyabban, jogszerűen és ügyfélbarát módon elérni. Ennek megfelelően definiáltuk, majd sikeresen levezényeltük a bankkártya portfolió migrációját is mindössze néhány hónap leforgása alatt.

#4 - Eredmények

A projekt évében a bankkártya portfolió migrációja meg is térült a bank számára, majd onnantól kezdve a kártyatársasági- és egyéb kapcsolódó költségek jelentős mértékben csökkentek.

#1 - Probléma

Megbízónk vállalati ügyfelei számára kívánt szélesebb körű, a bank által jobban kontrollálható fizetés elfogadási szolgáltatást nyújtani. A bank már kapcsolatban állt egy független bankkártya elfogadással foglalkozó fizetési szolgáltatóval, amelyet vállalati ügyfelei számára tudott ajánlani, azonban ezzel a modellel kapcsolatban több probléma is felmerült. Összességében a bank nem rendelkezett kellő kontrollal a fizetési szolgáltató által kínált szolgáltatás felett, az ügyfelek lojalitását sem tudta növelni a kínált megoldással, amit jól példáz, hogy az ügyfelek csak probléma esetén kötötték össze a szolgáltatást a pénzintézettel.

#2 - Feladat

Felmérni a fizetés elfogadás alternatív bevezetési lehetőségeit, azok előnyeit, valamint implementációs-, folyamatos költség- és egyéb erőforrás igényét. Ehhez döntéselőkészítő anyagot kellett összeállítani, majd a kiválasztott megoldás bevezetésével megbízott projektet menedzselni.

#3 - Megvalósítás

Első körben elvégeztünk egy piackutatást a magyar, illetve külföldi szereplők által kínált megoldásokról. Elemeztük a vállalati ügyfelek számlaforgalmát is annak érdekében, hogy jobban megismerjük az igényeiket, mivel a bank meglévő ügyfelei képezték az elsődleges célcsoportot. Felmértük továbbá a meglévő bankkártya rendszer adottságait és fejlesztési lehetőségeit. Végül megvizsgáltuk a bank szerződését a fizetési szolgáltatóval, hogy felmérjük az együttműködés megszüntetésének lehetséges következményeit.

Az információk alapján összeállítottunk egy több opciót tartalmazó döntéselőkészítő anyagot a legtöbb ráfordítást igénylő univerzális szolgáltatáspalettát nyújtó saját üzletág felépítésétől a speciálisabb szolgáltatásokat kínáló, bizonyos tevékenységek kiszervezésével létrehozott folyamatokig.

Ezt követően elkészítettük a megvalósíthatósági tanulmányt és a részletes projekttervet.

 • Mivel a döntés értelmében bizonyos tevékenységeket ki kívánt szervezni a bank, az ezzel kapcsolatos tendereket végig menedzseltük az RFP kiírásától a szerződéskötésig.
 • Kidolgoztuk a részletes szolgáltatáspalettát azok eszközigényével és célcsoportjával.
 • Felmértük és elemeztük a kártyatársaságok és egyéb piaci szereplők által támasztott követelményeket.
 • Javaslatot tettünk a szervezeten belüli szerepkörökre, további erőforrások bevonására és a szükséges folyamatok kiépítésére, ezt leegyeztettük az érintett területek vezetőivel, majd oktatási anyagokat készítettünk a szervezet számára.
 • Feltártuk a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos költségelemeket, ezek figyelembevételével tettünk javaslatot az árazási irányelvekre.
 • Előkészítettük a szolgáltatás nyújtásához szükséges jogi dokumentumokat.
 • Értékesítés-támogató anyagokat készítettünk a vállalati kapcsolattartók számára.
 • A szolgáltatás sikeres bevezetésére marketing- és kommunikációs tervet készítettünk.
#4 - Eredmények

A menedzsment támogatásának köszönhetően másfél év alatt sikerült bevezetni a saját fizetés elfogadást.

#1 - Probléma

Megbízónk bankkártya portfoliójának piaci részesedése fokozatosan csökkent, jelentősen romlottak a bankkártyákkal kapcsolatos értékesítési mutatók.

#2 - Feladat

Az romló értékesítési számok mögötti tényezők kivizsgálása, és javaslattétel a helyzet orvoslására. Megoldás részletes kidolgozása és egy részének kivitelezése.

#3 - Megvalósítás

Ahogy projektjeink többsége esetében, úgy ennél a megbízásnál is a kiinduló helyzet megértése és felmérése volt az elsődleges célunk.

 • Részletesen kielemeztük a meglévő termékportfolió összetételét, a kapcsolódó termékeket és ügyfeleket, az értékesítési, forgalmi és jövedelmezőségi számokat.
 • Megvizsgáltuk továbbá az alkalmazott értékesítési gyakorlatokat, folyamatokat, az ösztönzési és visszamérési rendszert, az értékesítők felkészítésének módszertanát.
 • Felkerestük, és interjút készítettünk az értékesítők egy részével, illetve próbavásárlásokat is végeztünk.

Mindezek alapján arra a megállapításra jutottunk, hogy az értékesítők több tényező együttes hatása miatt nem részesítették előnyben a bankkártyák értékesítését:  alapvetően nem volt elegendő ismeretük ahhoz, hogy magabiztosan tudják értékesíteni azokat, nem volt kellő tudásuk a termékek jellemzőivel és működésével kapcsolatban, nem voltak felkészítve haszonérvelésre, és arra sem, hogy melyik ügyfél, melyik igényére milyen terméket érdemes ajánlaniuk. Ezen felül a versenytársak aktuális termékeiről és árazásáról sem jutottak elegendő információkhoz, és nem voltak kellőképpen ösztönözve sem, mivel a bankkártyák értékesítése minimális súllyal jelent meg a tervszámaik között, végül a bankkártya igénylési folyamat is nehézkes volt.

Megrendelőnkkel egyeztetve az akciótervet, a rendelkezésre álló idő és erőforrások miatt a fő hangsúlyt az az értékesítők ismereteinek erősítésére helyeztük.

 • Átdolgoztuk a meglévő termékoktatási anyagot.
 • Frissítő oktatást tartottunk a hálózatnak mind a termékekről, mind a kapcsolódó folyamatokról.
 • Több értékesítési segédletet készítettünk, melyek támogatták a kollégákat a haszonérvelésben és annak eldöntésében, hogy melyik ügyfélnek, milyen helyzetben, melyik terméket, miért érdemes ajánlani.
 • Mivel az ösztönzési rendszer átalakításához - a megrendelő kérésének megfelelően - a projekt időszaka alatt nem nyúlhattunk hozzá, ezért javaslatot tettünk rá, majd kidolgoztunk egy értékesítési versenyt a kártyatársaságok támogatásával, amellyel legalább időszakosan ösztönözhettük a kollégákat a magasabb számok elérésében.
 • Végezetül átfogó javaslatot dolgoztunk ki az értékesítési folyamat javítására mind rendszerfejlesztési oldalról, mind az értékesítési csatornák kibővítése szempontjából.
#4 - Eredmények

A rövidtávú intézkedések hatására megállt a bankkártya értékesítési számok csökkenése, az értékesítési verseny alatt a számok szemmel láthatóan javultak. A folyamatok fejlesztésére és kibővítésére még nem került sor, de bízunk benne, hogy azok megvalósítása esetén az értékesítés komoly lendületet vehet, és hosszú távon is fenntartható marad.

#1 - Probléma

Az egyik közép-európai nagykereskedelmi üzletlánc megkeresett minket azzal a céllal, hogy csökkentse a pénzkezeléssel kapcsolatos költségeit.

#2 - Feladat

Fizetés elfogadással kapcsolatos költségek optimalizálása érdekében felmérni a jelenlegi gyakorlat előnyeit és hátrányait. Javaslatot tenni a költségek optimalizálására úgy, hogy közben a fizetéssel kapcsolatos ügyfélélmény javul, vagy legalább nem csökken. A javaslati anyag megvalósításának teljes koordinációja.

#3 - Megvalósítás

Első körben részletes felmérést végeztünk a kereskedő bejövő pénzforgalmával kapcsolatban, elemeztük a rendelkezésre álló egyes fizetési formákkal kapcsolatos folyamatokat, költségeket, ezek súlyát mind a fizikai üzlethelyiségekben, mind az internetes felületen. Ezzel párhuzamosan ügyfélkutatást végeztünk a vásárlók körében annak érdekében, hogy felmérjük miért az adott fizetési formát választották, mennyire fontos az nekik, illetve mennyire elégedettek a meglévő fizetési folyamatokkal. Végül tárgyalásokba kezdtünk a kereskedővel akkor szerződéses kapcsolatban álló partnerekkel, hogy felmérjük, milyen kilátások vannak egy esetleges a költségcsökkentésre, illetve a fizetési szolgáltatások fejlesztésére vonatkozóan.  

Arra a megállapításra jutottunk, hogy a kereskedőnek érdemes lenne összevontan kezelni az egyes fizetési szolgáltatásokat (kártyaelfogadás, utalványelfogadás, helyszíni áruhitelezés), és azokat egy csomagban igénybe venni egy univerzális banktól, amellyel stratégiai együttműködést tudnak kialakítani, hogy a kiválasztott pénzintézet mindezeket együttesen, kedvezőbb feltételekkel tudja nyújtani számára.

 • A cél elérése érdekében ügyfelünkkel közösen kiválasztottuk a potenciális pénzintézeteket, akiket a kereskedő meghívott a pénzforgalmi szolgáltatásokkal kapcsolatos tenderére.
 • A kiírásra érkezett pályázatokat közösen értékeltük ki.
 • Végig kísértük a döntési-, majd a szerződéskötési folyamatot.
 • Végül monitoroztuk a megvalósítást is a meglévő partnerekkel történő egyeztetésektől az új kártyaterminálok kihelyezéséig egészen a pénztárosok oktatásáig.
#4 - Eredmények

A projekt eredményeképpen a kereskedő jelentősen csökkenteni tudta pénzforgalommal kapcsolatos költségeit, és stratégiai együttműködést alakított ki a kiválasztott pénzintézettel.

#1 - Probléma

Bár már több piaci szereplő is bevezette mobilfizetési megoldását, ügyfelünk elakadt annál a pontnál, hogy milyen irányba induljon: saját mobiltárcát fejlesszen, vagy kivárja a nagy techcégek megoldásainak magyarországi bevezetését.

#2 - Feladat

Mobilfizetési stratégia kidolgozása, és a kiválasztott megoldás bevezetésének menedzselése.

#3 - Megvalósítás

Első körben felmértük az aktuális magyarországi piaci helyzetet: összefoglaltuk, hogy melyik pénzintézet, milyen megoldással jelent meg, ezt mely ügyfelek vették leginkább igénybe, mik voltak az egyes megoldások előnyei és hátrányai. Ezt követően a nemzetközi gyakorlatot vizsgáltuk meg, illetve párbeszédet kezdeményeztünk a kártyatársaságokkal, valamint a nagy techcégek képviselőivel annak érdekében, hogy lássuk, mikor terveznek Magyarországon is megjelenni. Az összegyűjtött információk alapján egy részletes döntéselőkészítő anyagot készítettünk a vezetőség részére, amely tartalmazta a különböző megoldások előnyeit és hátrányait, megvalósításuk idő- és erőforrásigényét.

A döntéselőkészítő anyag alapján az a döntés született, hogy a bank nem vág bele saját mobiltárca kidolgozásába, hanem erőforrásait inkább arra koncentrálja, hogy meglévő banki mobilalkalmazását készítse elő a techcégek megoldásainak mielőbbi implementálására.

 • Ennek értelmében felmértük a meglévő mobilalkalmazás bankkártyákra vonatkozó logikájának felépítését, funkcióit és azok működését ügyfélélmény szempontból. Arra jutottunk, hogy az alaplogikához nem szükséges hozzányúlni, azonban mind a funkciók számán, mind azok működésén lehet még javítani.
 • Javaslatokat készítettünk, amelyben röviden definiáltuk az igényeket, majd egyeztettünk az IT területtel, illetve a mobilalkalmazás fejlesztéséért felelős céggel.
 • Mindezek alapján összeállítottunk egy javaslatot a vezetőség számára a konkrét funkciókról, és engedélyt kértünk a megvalósításhoz szükséges erőforrások bevonására.
 • Miután megkaptuk a felhatalmazást a mobilapplikáció fejlesztésére, az érintett termékgazdák és a marketing terület bevonásával részletesen definiáltuk az IT terület és a fejlesztő cég felé a fejlesztési igényeket.
 • Folyamatos státuszokon keresztül biztosítottuk, hogy a fejlesztés időben elkészüljön.
 • Támogattuk a tesztforgatókönyv összeállításában, a tesztelések elvégzésében, a finomhangolásokban, az élesítés koordinációjában, valamint a változások kommunikációjában mind a bank munkatársai, mind az ügyfelek felé.
 • Ezzel párhuzamosan, az adott globális techcégek magyarországi piacra lépésével megkezdtük velük az együttműködést: feltérképeztük az elvárásaikat, részt vettünk a szerződéskötési folyamatban is.
 • Az elvárások ismeretében részt vettünk a kártyatársasági projektek elindításában, a paraméterek definiálásában, a marketing terület briefelésében a banki arculat megjelenítési elemeinek és a bevezetés ügyfélkommunikációjának leszállítása érdekében, a bankkártya rendszer és a banki mobilapplikáció fejlesztésében, a fejlesztések elkészültével a tesztelési, majd az élesítési fázisban is.
#4 - Eredmények

Bár a banknak nem lett saját mobiltárcája, Magyarországon az elsők között vezették be a FinTech óriások megoldásait.

#1 - Probléma

Mivel nem volt kapacitása folyamatosan figyelni az új kártyatársasági szabályokat, megbízónk elbizonytalanodott, hogy lehetnek-e olyan változások, amelyeket nem vett észre, és amelyek kockáztathatják működését, nagy erőforrásigényű fejlesztést igényelnek, vagy komoly veszteségeket okozhatnak.

#2 - Feladat

Összegyűjteni és rendszerezni az elmúlt években meghirdetett változásokat a kártyatársasági szabályokban, és megvizsgálni, hogy a pénzintézet számára releváns területeken megtörténtek-e a szükséges intézkedések.

#3 - Megvalósítás

Első körben felmértük, hogy mely kártyatársaságok melyik típusú szabályaiban érintett a pénzintézet, majd összegyűjtöttük, és különböző, előre egyeztetett szempontok szerint rendszereztük az elmúlt két évben megjelent összes új kártyatársasági bejelentést és szabályt.

 • Ezt követően egy személyes interjú alapján leszűkítettük a szabályok körét, a már ismert témakörök, valamint az irreleváns szabályok kiszűrésével együtt.
 • Megkerestük az egyes területekért felelős vezetőket, és személyesen, egy kérdőív segítségével átvilágítottuk, hogy az adott szabályokról milyen ismereteik vannak, a szabályváltozásokat mennyire követte le a szervezet, az egyes intézkedéseknek mi az aktuális státusza.
 • Mindezek alapján szintetizáltuk a kapott információkat, és készítettünk egy rendszerezett összesítést, illetve egy, a nem teljesítés esetleges következményeivel (legyen az pénzbüntetés vagy rendszerekben/ folyamatokban okozott zavar) súlyozott részletes feladatlistát azokról a teendőkről, amelyeket mindenképp meg kell valósítani.
#4 - Eredmények

Az audit során fény derült arra, hogy az új kártyatársasági bejelentések többségével az ügyfelünk vagy tisztában volt, vagy már megtette korábban a megfelelő lépéseket. Ugyanakkor számos olyan újdonságot is találtunk a vállalat működésében, amelyek ismeretében olyan intézkedéseket tudott tenni, amelyekkel a már meglévő, illetve a jövőben felmerülő költségeit tudta csökkenteni, illetve el tudta indítani a szükséges fejlesztéseket, és folyamatai hatékonyságát tudta javítani.

#1 - Probléma

Megbízónk ATM hálózata elavult, cserére szorult. Ilyen nagymértékű beruházás előtt azonban új ATM stratégiát kívántak kidolgozni.

#2 - Feladat

Megbízónk ATM hálózata elavult, cserére szorFelmérni a különböző működési modellek előnyeit és költségigényét, javaslatot tenni az eszközök beszerzésének szempontrendszerére, összeállítani egy jövedelmezőségi számítást aktualizált költségelemekkel. ult. Ilyen nagymértékű beruházás előtt azonban új ATM stratégiát kívántak kidolgozni.

#3 - Megvalósítás

Első körben, az előkészítő fázis keretében felmértük ügyfelünk meglévő ATM hálózatát, készítettünk egy részletes listát a készülékekről különböző szempontok alapján (elhelyezkedés, típus, funkcionalitás, töltési módszer, jogi háttér, forgalom). Felmértük továbbá az ATM-ekkel kapcsolatos költség- és bevételelemeket is, melyek alapján összeállítottuk a jövedelmezőségi modellt. Párhuzamosan piackutatást végeztünk mind a Magyarországon, mind a külföldön üzemeltetett ATM-ekkel kapcsolatban, megvizsgáltuk az aktuális kártyatársasági követelményeket és jogszabályi hátteret. Végezetül megkerestük a releváns piaci szereplőket, majd rövid tárgyalást követően összeállítottuk az eszközök és a működtetésükhöz szükséges szoftverek beszerzésére vonatkozó szempontrendszert.

A megvalósítási fázisban ügyfelünk kiírta az eszközök beszerzéséhez szükséges tendert. A beérkező válaszok, a piackutatás, és a meglévő hálózat elemzése alapján összeállítottunk egy több opcióból álló javaslatcsomagot a pénzintézet számára. A vezetőségi döntés értelmében felállt a megvalósításhoz szükséges projektszervezet, és minden területen megtettük a szükséges lépéseket:

 • Végig támogattuk ügyfelünket a szállító és az általa kínált eszközök és szoftver kiválasztásában, a tárgyalási folyamatban és a szerződéskötés során.
 • Biztosítottuk a kártyatársasági- és egyéb jogi megfelelőséget.
 • Kiválasztottuk a megfelelő funkciókat és azok specifikációit, definiáltuk a szükséges folyamatokat.
 • A piackutatásból nyert információk alapján (is) javaslatot tettünk az ATM-k általános megjelenésére és az ügyfeleket fogadó képernyőképre, valamint kommunikációs tervet készítettünk.
 • Végig koordináltuk a rendszerfejlesztést követő tesztelést, az új rendszerre való átállást, valamint meghatározott ideig utánkövetést végeztünk a visszajelzések becsatornázásával.
 • Összességében folyamatos jelenléttel, információmegosztással és státuszolással a projekt egészét koordináltuk.
#4 - Eredmények

Az alapos előkészítésnek köszönhetően néhány hét alatt sikerült levezényelni a teljes ATM hálózat cseréjét új, korszerű funkciókkal kiegészített, ügyfelünk arculatát követő, biztonsági követelményeknek megfelelő készülékekre, mindezt komolyabb hiba nélkül és a költségek optimalizálása mellett.

#1 - Probléma

Világpiacvezető nemzetközi FinTech vállalat Magyarországon is be kívánta vezetni szolgáltatását, amelyhez együttműködő partnereket akart bevonni.

#2 - Feladat

A hazai piac elemzését több szempontból is elkészíteni, megvizsgálva a versenytársak piaci pozícióit, erősségeit, illetve szektoronként beazonosítani a potenciális együttműködő partnereket.

#3 - Megvalósítás

Alapos piacelemzést készítettünk az ügyfelünk nemzetközi adatainak figyelembevételével, hazai és európai hivatalos statisztikai adatsorok bevonásával.

 • A nemzetközi best practice-ek alapján beazonosítottuk azokat a szektorokat, amelyek hagyományosan partnerei megbízónknak, majd felmértük ezen szektorok hazai helyzetét, meghatároztuk főbb képviselőit.
 • A magyar piac ismeretében további potenciális partnereket detektáltunk, majd ezekről részletes bemutatót készítettünk.
#4 - Eredmények

Megrendelőnk a stratégiai javaslatainkat elfogadva kezdett bele a hazai piacépítésbe, az általunk legalkalmasabbnak vélt partnerrel az együttműködést megkezdték.

#1 - Probléma

Megbízónk tulajdonában álló FinTech informatikai szolgáltató cégét el kívánta adni portfolióracionalizálás miatt.

#2 - Feladat

Az értékesítési folyamat teljes koordinációja, amely magában foglalta a FinTech IT szolgáltató cég átvilágítását, értékelését, adatszoba felállítását, a potenciális vevők felkutatását, valamint a beérkező ajánlatok kezelését. Az üzleti tárgyalások során képviselnünk kellett a tulajdonost, el kellett készíteni az adásvételi szerződést és lezárni az folyamatot.

#3 - Megvalósítás

Első lépésként egy teljes átvilágítás keretén belül felmértük a szolgáltató cég IT infrastruktúráját, a szolgáltatáshoz használt rendszerek fejlettségi szintjét és az ott dolgozók tudásszintjét.

 • Megvizsgáltuk a szerződéseket, az alvállalkozókat, szállítókat. Cégértékelést készítettünk két nemzetközi normarendszer szerint is, majd ezeket összevetve javaslatot tettünk az eladási árra.
 • Felállítottuk az adatszobát és felügyeltük annak működését. Felkutattuk a potenciális vevőket, felvettük velük a kapcsolatot, és visszavonhatatlan vételi ajánlatokat kértünk be.
 • Támogattuk megrendelőnket a vevő kiválasztásában, majd vezettük az üzleti megbeszéléseket, együttműködtünk a jogi irodával a szerződés elkészítésében és véglegesítésében, majd zártuk az üzletet.
#4 - Eredmények

Megrendelőnk előzetes várakozásait meghaladó vételárral, és az új tulajdonos megelégedésével zárult le az üzlet és a 12 hónapot átívelő pénzügyi teljesítés.

#1 - Probléma

Nemzetközi FinTech pénzügyi szolgáltató ügyfelünknek HUF elszámolási számla megoldásra volt szüksége.

#2 - Feladat

Felmérni a Magyar Nemzeti Banknál saját elszámolási számla nyitási projekt idejét, erőforrásigényét, költségét, illetve alternatív megoldásokat találni.

#3 - Megvalósítás

Felvettük a kapcsolatot az összes érintett szereplővel, felmértük a szerződéskötési folyamatok mindennemű szükségleteit, felállítottuk az előfeltételeket tartalmazó mátrixot, megterveztük a projektet és idő-, valamint költségbecslést adtunk rá.Ezzel egyidőben olyan pénzintézeti partnereket kerestünk, akik on-behalf szolgáltatást tudtak adni, RFI és RFP köröket tartottunk, majd az alapos kiértékelés után javaslatot adtunk ügyfelünknek.

#4 - Eredmények

A tenderen nyertes ajánlattevővel a szerződéskötésig támogattuk a folyamatot.

#1 - Probléma

Offline világban piacvezető szolgálató vállalat digitális lábat szeretne növeszteni.

#2 - Feladat

A hagyományos szolgáltatás digitalizációja a szolgáltatás specialitása miatt nem volt lehetséges, ezért olyan digitális stratégia megalkotása, ami megfelelően kiegészíti és támogatja az alapműködést.

#3 - Megvalósítás

Megvizsgáltuk az alapműködést és stakeholdereit, az együttműködő partnereket, majd az alapítókkal közös kreatív szolgáltatásfejlesztési workshopokon közösen kialakítottuk a stratégiát. Víziót, termék- és szolgáltatásstruktúrát, időzítést, növekedést, piacszerzést, nagyságrendi költségbecslést, erőforrásigényt és finanszírozási ütemtervet is tartalmazott a végleges javaslati anyag.

#4 - Eredmények

Az igazgatóság a stratégiát elfogadta, a vállalat a megvalósítást megkezdte.

Elégedett ügyfeleink

Kisujjadban vannak a fentiek? Vannak ötleteid és szeretnéd azokat megvalósítani?

Nézd meg, milyen szakembereket várunk a csapatunkba!